Sunday, June 7, 2009

ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮೆರಾಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟಾಣಿಗಳು

ನನಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುವು ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮೆರಾಕ್ಕೆ ಬಿಡುವು. ಏನೋ ಅದೃಷ್ಟವೋ, ಒಂದೇ ದಿನ ಈ ಎರಡು ಪುಟ್ಟಾಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಆಯಿತು

No comments: